Σπουδές


πρόγραμμα σπουδών τμήματος μάρκετινγκ και επικοινωνίαςΤο πρόγραμμα σπουδών μερικής φοίτησης περιλαμβάνει δώδεκα (12) μαθήματα και μια διπλωματική εργασία.

Από τα 12 μαθήματα του προγράμματος, τα οκτώ (8) είναι μαθήματα κορμού, διάρκειας 36 ωρών το καθένα, κοινά για όλους τους σπουδαστές και τα τέσσερα (4) είναι μαθήματα επιλογής, διάρκειας 20 ωρών το καθένα. Τα μαθήματα επιλογής διεξάγονται κατά τους μήνες Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο.

Οι διαλέξεις των μαθημάτων γίνονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία είναι κατά κύριο λόγο αγγλική. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Στο τέλος κάθε εξαμήνου δίνονται εξετάσεις.

Το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες. Τα μαθήματα αρχίζουν στις αρχές του μηνός Οκτωβρίου και γίνονται Παρασκευή και Σάββατο κάθε 15 ημέρες. Συγκεκριμένα, το ωράριο έχει ως εξής: Παρασκευή, 15:00 - 21:00 & Σάββατο, 09:00 - 15:00.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα 12 μαθήματα καθώς και η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας.