Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 


Σκοπός

(Α) η ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών για τη κατανόηση των επιπτώσεων των νέων αυτών μέσων στις αντίστοιχες στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ της επιχείρησης, (Β) η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους και τα εργαλεία που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία.

Περιγραφή

Τα θέματα που καλύπτονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: στρατηγική μάρκετινγκ και επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριφορά καταναλωτή στο διαδίκτυο και τα λοιπά ψηφιακά μέσα, δημιουργία αξίας, personalization, content marketing, θέματα τιμολόγησης, επικοινωνία μέσω Google adwords, Ad formats, Search Engine Optimization, e-mailing, affiliation, εναλλακτικά δίκτυα, πολυ-καναλική διανομή, e-retailing, web 2.0,  χρήση, οφέλη, δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων για επιχειρήσεις, mobile marketing, ιδιωτικότητα, διαχείριση σχέσεων με πελάτες, web metrics.