Αναλυτική Μάρκετινγκ & Διαδικτύου
 


Σκοπός

Η ανάλυση δεδομένων και η αναπτυξη περιγραφικών και προβλεπτικών ποσοτικών υποδειγμάτων και μοντέλων βελτιστοποίησης στο ευρύτερο πεδίο του μάρκετινγκ και του διαδικτύου.