Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Διεθνής Διάκριση του ΠΜΣ "Μάρκετινγκ & Επικοινωνία"

Σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης μεταπτυχιακών Eduniversal, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας κατέλαβε τη 46η θέση στα μεταπτυχιακά του αντικειμένου του στη Δυτική Ευρώπη. Για την κατάταξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της λίστας Eduniversal αρχικά εξετάστηκαν 12.000 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Συγκεκριμένα, από τα 12.000 ΠΜΣ επιλέχθηκαν 4.000, τα οποία στη συνέχεια κατατάχθηκαν, ανά ειδικότερη επιστημονική κατεύθυνση, με βάση ποιοτικά κριτήρια, όπως η φήμη του Προγράμματος σε φοιτητές, ερευνητές και στην αγορά, οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.

Η παραπάνω λίστα κατατάσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην 123η θέση των 1.000 καλύτερων Business Schools παγκοσμίως. Αξίζει να αναφερθεί ότι, η κατάταξη του ΟΠΑ στα 1.000 καλύτερα Business Schools παγκοσμίως έγινε σύμφωνα με κριτήρια, όπως η κατάκτηση διεθνών πιστοποιήσεων ποιότητας, η κατάταξη σε λίστες, όπως Financial Times, Business Week, κ.λπ., η συμμετοχή σε διεθνείς ακαδημαϊκούς οργανισμούς, η γενικότερη διεθνής παρουσία του Ιδρύματος και τέλος, οι αξιολογήσεις από Πρυτάνεις από όλον τον κόσμο. 

Συνέντευξη του διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος καθηγ. κου Γ. Ι. Αυλωνίτη, για τη διεθνή διάκριση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΟΠΑ.

Δείτε τη λίστα κατάταξης EDUNIVERSAL για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.