Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα 3ου εξαμήνου, Τμήμα Στελεχών 2016-2018

MΠΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία 
Τμήμα Μερικής Φοίτησης
19η Σειρά Προγράμματος 2016-2018
Πρόγραμμα 3ου Εξαμήνου Σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το πρόγραμμα του 3ου εξαμήνου της σειράς 2016-2018.