Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα 4ου εξαμήνου, Τμήμα Στελεχών 2016-2018

MΠΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία 
Τμήμα Μερικής Φοίτησης
19η Σειρά Προγράμματος 2016-2018
Πρόγραμμα 4ου Εξαμήνου Σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το πρόγραμμα του 4ου εξαμήνου της σειράς 2016-2018.