Ανακοινώσεις
Τα μαθήματα επιλογής προκύπτουν από την επεξεργασία των επιλογών των φοιτητών των τμημάτων στελεχών επιχειρήσεων και πλήρους φοίτησης των κατευθύνσεων Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του ΜΠΣ.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τα μαθήματα που συγκέντρωσαν την πλειοψηφία των προτιμήσεων των φοιτητών μας είναι:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  1. Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
  2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  3. Διαφήμιση στο Διαδίκτυο
  4. Δημόσιες Σχέσεις

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  1. Εξαγωγικό & Διεθνές Μάρκετινγκ
  2. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
  3. Αρχές & Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
  4. Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ

ΚΟΙΝΑ
  1. Διαπραγματεύσεις
  2. Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων επιλογής.