Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την περίοδο αιτήσεων για ακ.έτος 2018-19Το ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας βρίσκεται σε διαδικασία αναμόρφωσης βάσει του νόμου 4485/2017. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας αμέσως όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.