Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα 2ου εξαμήνου, Τμήμα Στελεχών 2017-2019

ΜΠΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνία 
Τμήμα Μερικής Φοίτησης
20η Σειρά Προγράμματος 2017-2019
Πρόγραμμα 2ου Εξαμήνου Σπουδών
Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το πρόγραμμα του 2ου εξαμήνου της σειράς 2017-2019.