Διδάσκοντες
Πλήρες Βιογραφικό


Στοιχεία Επικοινωνίας

Tηλ: 210 82 03 804

E-mail: avrehop@aueb.gr

 


Αναπληρωτής Καθηγητής Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ph.D. Brunel University, UK


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
 

Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό Λιανεμπόριο