Διδάσκοντες

 

Καθηγητής Ποσοτικής Ανάλυσης στο τμήμα Μάρκετινγκ &  Επικοινωνίας (πρόσφατα συνταξιοδοτηθείς)

Ph.D. University of Warwick


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
 

Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδος (Υποδειγματοποίηση ζήτησης, προσφοράς κ.λπ.)
Εξαγωγικές επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων
Παράγοντες που επιδρούν στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας