Ακαδημαϊκό Προσωπικό


Καθηγητής Μάρκετινγκ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ph.D. University of Strathclyde, Glasgow


Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
 

Προηγμένες Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς,
Ανάλυση και Εξόρυξη Δεδομένων Μάρκετινγκ,
Υιοθέτηση Τεχνολογικών Καινοτομιών,
Εφαρμογή Πληροφορικής στο Μάρκετινγκ (Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών),
Μέθοδοι Μέτρησης Ολικής Ποιότητας και Ικανοποίησης Πελατών σε Συστήματα Παροχής Υπηρεσιών κ.α.