ΔιαδικασίαΤο ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας βρίσκεται σε διαδικασία αναμόρφωσης βάσει του νόμου 4485/2017. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας αμέσως όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.
Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συμπληρώσετε την
ψηφιακή αίτηση και να αποστείλετε ή να καταθέσετε στη γραμματεία του τμήματος όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 


Απαιτούμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επικυρωμένo από δικηγόρο (τουλάχιστον επιπέδου C1/Γ1/Advanced English-Cambridge - Διπλώματα που γίνονται δεκτά).
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς καθηγητές ή/και εργοδότες (υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον 3 ετών (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας πρωτότυπες ή επικυρωμένες ή αντίγραφα ενσήμων).
 • Βιογραφικό σημείωμα και μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.
 • Απόδειξη κατάθεσης του ποσού των 50€ στο λογαριασμό του τμήματος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμός λογαριασμού 110/00143542,  IBAN: GR 710110110 00000 11000143542 και αιτιολογία PT και το ονοματεπώνυμό σας με το επίθετο πρώτα).

 


Προαιρετικά Δικαιολογητικά

 • Άλλοι τίτλοι σπουδών.
 • Ο,τιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά σας για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

 


Συνεκτιμώμενα Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων, προερχόμενων από μη Οικονομικές Σχολές

 • Συνάφεια προπτυχιακών μαθημάτων του υποψήφιου με τα αντικείμενα του Προγράμματος
 • Ακαδημαϊκή επίδοση στα μαθήματα που είναι συναφή με τα αντικείμενα του Προγράμματος
 • Συνάφεια πτυχιακών εργασιών, όπου αυτές υπάρχουν
 • Συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς
 • Προσωπική συνέντευξη κατά την οποία εκτιμάται η χρησιμότητα των αντικειμένων του Προγράμματος στην επαγγελματική αποκατάσταση του υποψήφιου
 • Σχετική επαγγελματική εμπειρία, όπου υπάρχει
 • Συμμετοχή σε συναφή με τα αντικείμενα του Προγράμματος σεμινάρια, ημερίδες και άλλες επιμορφωτικές δραστηριότητες
 • Βαθμός επιτυχίας στις διεθνείς εξετάσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών προγραμμάτων GRE ή GMAT
 • Αποδεδειγμένο επίπεδο γνώσεων και χειρισμού Η/Υ, διαδικτύου και νέων τεχνολογιών εν γένει.

 


Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Οι υποψήφιοι που έχουν στην κατοχή τους πτυχίο της αλλοδαπής θα πρέπει να επισυνάπτουν πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ περί της ισοδυναμίας τού τίτλου σπουδών τους.

 


Σχετικά με την Επιλογή Κατεύθυνσης

Τα μαθήματα επιλογής διαχωρίζονται σε μαθήματα κατεύθυνσης Μάρκετινγκ και μαθήματα κατεύθυνσης Επικοινωνίας. Η επιλογή κατεύθυνσης στην αίτηση είναι υποχρεωτική και οριστική καθώς δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια των σπουδών.

 


Αποστολή / Κατάθεση Δικαιολογητικών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματεία τμήματος Στελεχών Επιχειρήσεων
ΜΠΣ  Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα,
8ος όροφος, γραφείο 806

Παρατηρήσεις:

Στην περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο δεν γίνονται δεκτές συστημένες αποστολές.

Σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την αίτηση καταστρέφονται, εφόσον δεν ζητηθούν εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης. Οι συστατικές επιστολές δεν επιστρέφονται.

 

 


Αριθμός Εισακτέων

Μέγιστος αριθμός: 45 άτομα

 


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων

 


Περίοδος Εγγραφών

Σεπτέμβριος

 


Περισσότερες πληροφορίες

 • Σε επικοινωνία με τη Γραμματεία του προγράμματος:

Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,

Τηλεφωνικά: 210 - 8203 665, 210 - 8203 631 (Δευτ-Πέμπτη, 09:30-17:00 και Παρασκευή 09:30-18:00)