Συμμετοχή στο κόστος

Η συμμετοχή στο κόστος του μεταπτυχιακού αποφασίζεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του τμήματος και ανακοινώνεται με την προκήρυξη του προγράμματος. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ανέρχεται στα 8.100 € και καταβάλλεται ως εξής:

  • 1.500 € με την αποδοχή της θέσης
  • 1.650 € κατά την έναρξη του πρώτου εξαμήνου (Σεπτέμβριος 2017)
  • 1.650 € κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου (Φεβρουάριος 2018)
  • 1.650 € κατά την έναρξη του τρίτου εξαμήνου (Σεπτέμβριος 2018)
  • 1.650 € κατά την έναρξη του τέταρτου εξαμήνου (Φεβρουάριος 2019)