Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων
 


Σκοπός

H παρουσίαση της οργάνωσης της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του τμήματος πωλήσεων μίας επιχείρησης.

Περιγραφή

Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: η λειτουργία των πωλήσεων και οι σχέσεις της με το πρόγραμμα μάρκετινγκ της επιχείρησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός των πωλήσεων και οι στόχοι πωλήσεων, οι διοικητικές λειτουργίες και οι αποφάσεις του προγράμματος πωλήσεων, η υλοποίηση και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού πωλήσεων, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προγράμματος πωλήσεων, η αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδιασμού πωλήσεων.