Μάρκετινγκ Εμπορίου
 


Σκοπός

Η μελέτη της επιστήμης και της εφαρμογής του μάρκετινγκ στο χώρο του εμπορίου.

Περιγραφή

Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: η σημασία και οι λειτουργίες του εμπορίου στην οικονομία, οι εξελίξεις και η ισχύς του εμπορίου στην αγορά, οι επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου, το μάρκετινγκ της εμπορικής επιχείρησης, η διοίκηση συλλογής εμπορευμάτων, η επικοινωνιακή πολιτική της εμπορικής επιχείρησης, η πολιτική τιμών στην εμπορική επιχείρηση, η διαχείριση του χώρου του καταστήματος, οι μέθοδοι και τα κριτήρια επιλογής τόπων εγκαταστάσεως, η ατμόσφαιρα των καταστημάτων, η εξυπηρέτηση πελατών, η διαδικασία της προσωπικής πώλησης και οι επιπρόσθετες υπηρεσίες προς τον πελάτη, θέματα του χονδρικού εμπορίου και οι νέες τεχνολογίες στο εμπόριο.