Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Μάρκετινγκ
 


Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μία σφαιρική γνώση σχετικά με τα κρίσιμα σημεία αυτής της αγοράς και τη σύνδεσή τους με την στρατηγική μάρκετινγκ μίας επιχείρησης.

Περιγραφή

Στο μάθημα καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα: οι τάσεις και οι προοπτικές της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι παράγοντες επιτυχίας, τα επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου, θέματα τιμολόγησης, πολυκαναλικής διανομής και πώλησης, ασφάλειας και ιδιωτικότητας.