Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 


Σκοπός

Η παρουσίαση της λειτουργίας του μάρκετινγκ στο χώρο της παροχής υπηρεσιών.

Περιγραφή

Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, η ανάλυση της ζήτησης υπηρεσιών, η συμπεριφορά του καταναλωτή στον τομέα των υπηρεσιών, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τις υπηρεσίες, η κατανόηση των προσδοκιών και αντιλήψεων των καταναλωτών υπηρεσιών μέσω της έρευνας μάρκετινγκ, ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση της υπηρεσίας, ο ρόλος των υπαλλήλων και των καταναλωτών στη δημιουργία και παράδοση της υπηρεσίας, το μάνατζμεντ της ζήτησης και προσφοράς υπηρεσιών, η φυσική απόδειξη της υπηρεσίας, ο ρόλος της προώθησης, το κόστος της ποιότητας, η απόδοση της ποιότητας, το εσωτερικό μάρκετινγκ, το μάρκετινγκ των σχέσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται και ανάλυση μελετών περίπτωσης (case studies).