Εξαγωγικό & Διεθνές Μάρκετινγκ
 


Σκοπός

H εξέταση των διοικητικών μηχανισμών και των διαφόρων οργανωτικών λειτουργιών και διαδικασιών οι οποίες σχετίζονται με τις εξαγωγικές/διεθνείς δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων από την πλευρά των συμμετεχόντων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων που έχουν άμεση σχέση με την εξαγωγική ανάπτυξη και επιτυχία των επιχειρήσεων στις ξένες αγορές.

Περιγραφή

Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: η φύση και η σημασία του διεθνούς μάρκετινγκ, το εξαγωγικό μάρκετινγκ, τα κίνητρα εξαγωγών, τα εμπόδια στις εξαγωγές, οι στρατηγικές επιλογής και εξάπλωσης στις ξένες αγορές, τα στάδια εξαγωγικής ανάπτυξης, το διεθνές περιβάλλον, οι στρατηγικές πωλήσεων εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι τρόποι εισόδου στις ξένες αγορές, οι στρατηγικές συμμαχίες, η διεθνής έρευνα, η τυποποίηση/προσαρμογή προιόντος, οι διεθνείς τιμολογιακές στρατηγικές, η διεθνής διαφήμιση, τα κανάλια και στρατηγικές διεθνούς διανομής.