Διοίκηση Δικτύων Διανομής & Logistics
 


Σκοπός

Η ανάλυση του αντικειμένου και των βασικών εννοιών της διανομής, η παρουσίαση της ως ένα από τα τέσσερα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ καθώς και η ανάλυση της λειτουργίας της.

Περιγραφή

Στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: το αντικείμενο και οι βασικές έννοιες του σχεδιασμού ενός δικτύου διανομής, τα στάδια σχεδιασμού ενός δικτύου διανομής προϊόντος, οι συγκρούσεις στα δίκτυα διανομής, οι μορφές συνεργασίας στο δίκτυο διανομής, η εξωτερική οργάνωση πωλήσεων, ή κοινώς οργάνωση πωλήσεων στα πλαίσια ενός δικτύου διανομής προϊόντος, το προνόμιο για αποκλειστική διανομή (franchise), η έννοια, ο ορισμός και οι δραστηριότητες της διοίκησης της φυσικής διανομής (logistics), η εσωτερική οργάνωση πωλήσεων και η διευθέτηση παραγγελιών, οι μεταφορές, η αποθήκευση και η διαχείριση αποθεμάτων, η εξυπηρέτηση του πελάτη, οι νέες τεχνολογίες στο χώρο της διανομής και του εμπορίου. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται και ανάλυση μελετών περίπτωσης (case studies).