Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 


Σκοπός

Αρχές, έννοια και πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση της έννοιας και του περιεχομένου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), διεθνείς φορείς και δίκτυα ΕΚΕ, διαστάσεις της ΕΚΕ, κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές, επικοινωνία της ΕΚΕ, εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης της ΕΚΕ, παραδείγματα καλών πρακτικών.