Διαφήμιση στο Διαδίκτυο
 


Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων μορφών διαδικτυακής διαφήμισης, να γνωρίσουν τις τάσεις που επικρατούν σήμερα στον κλάδο, να αποκτήσουν τις στοιχειώδεις δεξιότητες προκειμένου να αξιοποιήσουν ως στελέχη τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση.

Περιγραφή

Στο μάθημα καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα: το τοπίο της διαφήμισης στην εποχή των νέων τεχνολογιών, μορφές  διαφήμισης στο διαδίκτυο, διαφήμιση μέσω μηχανών αναζήτησης, κινητό τηλέφωνο, κοινωνικά δίκτυα και διαφήμιση, σχεδιασμός και υλοποίηση και έλεγχος διαφημιστικών ενεργειών.