Δημόσιες Σχέσεις
 


Σκοπός

Η παρουσίαση του ρόλου και της λειτουργίας του τμήματος δημοσίων σχέσεων ενός οργανισμού.

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: το περιεχόμενο και η αποστολή των δημοσίων σχέσεων, οι βασικές αρχές δεοντολογίας, οι φορείς δημοσίων σχέσεων, οι ομάδες κοινού και οι τρόποι επικοινωνίας, οι εφαρμογές δημοσίων σχέσεων, η οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, η προβολή προϊόντων και υπηρεσιών, η προβολή εταιρείας, η δημοσιογραφική έρευνα, η χρήση μέσων ενημέρωσης, η χρήση νέων τεχνολογιών στην επαφή με το κοινό, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα κιόσκια, τα CD-ROMS, οι σελίδες στο διαδίκτυο.